Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg en valt onder de basisverzekering.

stem
Problemen met de stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken.

Lees meer

spreken
Problemen met spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd uitspreken van een letter krijgen woorden een andere betekenis. 

Lees meer

 

taal
Problemen met taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de mogelijkheden om met anderen te communiceren. 

Lees meer

slikken
Problemen met slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben.  
  

Lees meer

gehoor
Problemen met het gehoor

Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Logopedie gaat over communicatie en daarom kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Lees meer