Lees verder

Logopedisten zijn werkzaam in allerlei vormen van onderwijs, van regulier basisonderwijs tot speciaal voortgezet onderwijs. Logopedisten onderzoeken, adviseren en behandelen kinderen die problemen hebben op gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. De begeleiding kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepjes. De logopedist in het onderwijs begeleidt niet alleen de kinderen, maar ook de groepsleerkracht. De logopedist helpt de leerkracht bijvoorbeeld om het taalonderwijs vorm te geven en kan de leerkracht coachen om goed om te gaan met kinderen met spraak-/taalproblemen in de klas.