Lees verder

Een logopedist werkt in verschillende sectoren van zorg en onderwijs. Een logopedist kan werkzaam zijn in het speciaal (basis)onderwijs, centra voor jeugd en gezin, logopediepraktijken, in ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, revalidatiecentra, audiologische centra, instellingen voor (verstandelijk)gehandicaptenzorg en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg (medische kinderdagverblijven). Overige werkgebieden waar  logopedisten  werkzaam kunnen  zijn, zijn bijvoorbeeld HBO-opleidingen, muziek-en theaterwereld en trainings-/adviesbureaus. Kortom een heel veelzijdig beroep.