Lees verder

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan:

  • pasgeboren baby’s bij wie het drinken uit de borst of fles niet vanzelf gaat.
  • peuters bij wie de taalontwikkeling moeizaam op gang komt. Er kunnen bij peuters ook problemen zijn in de spraak.
  • basisschoolkinderen die moeite hebben met lezen en schrijven. Jongeren die stotteren.
  • volwassenen die een beroep doen op de logopedist, zoals leerkrachten die na een werkdag stemklachten hebben.
  • volwassenen die na een beroerte problemen ervaren met spraak, taal of slikken.

Je vindt een logopedist die jou kan helpen onder andere bij een logopediepraktijk bij jou in de buurt, maar logopedisten werken ook op scholen, audiologische centra, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra enzovoort.