Lees verder

Een logopedische stoornis bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen. In deze leeftijdscategorie worden door de logopedisten veel taalontwikkelingsstoornissen (TOS) behandeld. Een TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Kinderen met TOS hebben problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Een TOS is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsachterstand. Een taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Alleen meer taalaanbod helpt dan niet. Logopedie kan hierbij helpen.

Je vindt een logopedist die jou kan helpen onder andere bij een logopediepraktijk bij jou in de buurt, maar logopedisten werken ook op scholen, audiologische centra, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra enzovoort.