Lees verder

Wat kan een logopedist doen voor mijn basisschoolkind?

Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen problemen hebben met lezen, praten en taal. Een logopedist kan hierbij helpen.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je bij je kind een van de problemen hieronder.

  • Je kind heeft problemen met lezen en schrijven.
  • Je kind heeft problemen met het begrijpen van taal.
  • Je kind gebruikt de stem niet goed.
  • Je kind stottert.

Misschien heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis. Dit heet ook wel TOS. Dat is iets anders dan een achterstand in de taalontwikkeling. Bij een achterstand helpt het om veel te lezen en te praten met een kind. Bij een TOS is dat niet genoeg.

Hoe kan een logopedist je kind helpen?

Een logopedist doet onderzoek, behandelt je kind en geeft jou als ouder adviezen.

Waar vind je een logopedist?

Je kunt zoeken naar een logopediepraktijk in de buurt. Maar logopedisten werken ook op scholen, audiologische centra en ziekenhuizen.