Lees verder

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiƫnt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiƫnten juist wƩl veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Tijdens een gesprek vangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Lezen en schrijven
Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms onmogelijk. Schrijfproblemen maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is veel logopedische therapie belangrijk.

Meer informatie

Patiƫntverhaal

Sophie heeft afasie. Dat heeft ze overgehouden aan meerdere herseninfarcten. Haar spraak is aangetast, waardoor ze niet altijd goed uit haar woorden komt.

Afasiecentrum

Het Afasiecentrum helpt patiƫnten en hun partners beter omgaan met de stoornissen, beperkingen of handicap.

Hersenletsel

Helpt patiƫnten om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten.

Video

Logopedie bij patiƫnten met afasie

Afasienet

Website met ā€˜alles over afasieā€™, hier is veel kennis te vinden voor patiĆ«nten en naasten.

Young stroke toolbox

Website voor jonge patiƫnten na een hersenbloeding of -infarct

ā€“

Vind een logopedist die afasie behandelt

Wat doet een logopedist?

De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie van de patiƫnt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de patiƫnt en zijn familie besproken. De logopedist geeft verder voorlichting en adviezen.

De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiƫnt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden.