Lees verder

Onder slikken verstaan we ook problemen bij het kauwen, bijvoorbeeld als het niet meer goed lukt om voedsel zo fijn te kauwen dat het makkelijk kan worden doorgeslikt. Ouderen kunnen als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken.  Denk aan ouderen die door dementie problemen ervaren in de communicatie of slechthorende ouderen die willen leren spraakafzien. Logopedie kan hierbij helpen.

Je vindt een logopedist die jou kan helpen onder andere bij een logopediepraktijk bij jou in de buurt, maar logopedisten werken ook op scholen, audiologische centra, in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra enzovoort.