Lees verder

Ik heb astma

Mensen met astma kunnen problemen hebben met ademhalen, slikken en praten. Een logopedist kan daarbij helpen.

Met welke problemen kun je terecht bij een logopedist?

Misschien herken je een van de problemen hieronder.

  • Problemen met ademhalen.
  • Problemen met slikken.
  • Keelpijn of een droge keel.
  • Problemen met je stem. Bijvoorbeeld heesheid, schorheid of een vermoeide stem.

Hoe kan een logopedist je helpen?

Je huisarts, longarts of KNO-arts kan je verwijzen naar een logopedist. De logopedist onderzoekt dan je ademhaling, hoe je slikt en hoe je praat. Ook kijkt de logopedist of je last hebt van chronisch hoesten. Of dat de inhoud van je maag terugkomt in je slokdarm.

Na het onderzoek kan de logopedist je behandelen:

  • De logopedist legt uit hoe je ademhaling en je stem werken.
  • De logopedist kan je helpen beter te ademen. En je leren je stem beter te gebruiken.
  • De logopedist leert je je ademhaling te controleren als je praat of als je een astma-aanval hebt.
  • Heb je chronische hoest? Dan kan de logopedist je helpen minder te hoesten.
  • Heb je problemen met slikken? Dan kan de logopedist je leren hoe je beter en veiliger kunt eten en drinken.

Astma-aanvallen worden veroorzaakt door pollen, stof, dierenhaar, koude lucht, rook, oplosmiddelen en lichamelijke inspanning. Een belangrijk verschil tussen astma en COPD is dat astmatische patiënten wisselend klachten ervaren. Meestal hebben ze een normale longfunctie, afhankelijk van de ernst van de astma. COPD-patiënten hebben continu een afwijkende longfunctie en klachten zoals kortademigheid. Bij astmapatiënten wordt vaak de uitademing belemmerd.

Astmapatiënten kunnen afhankelijk van de ernst en de frequentie van de astma-aanvallen ademhalingsproblemen, slikproblemen, keelproblemen of stemproblemen hebben. Slikproblemen kunnen voorkomen, doordat een cliënt bijvoorbeeld tijdens het eten door de mond wil ademen. Voorbeelden van keelproblemen zijn keelpijn of een droge keel. Stemproblemen zijn onder andere verkeerd stemgebruik, heesheid, schorheid of een vermoeide stem.

Wat doet een logopedist?

De logopedist onderzoekt de ademhaling, het stemgebruik, de verstaanbaarheid en eventueel de slikfunctie van de astmapatiënt. Dit gebeurt na verwijzing van een huisarts, longarts of KNO-arts. Daarnaast gaat de logopedist na of de patiënt last heeft van chronisch hoesten of reflux (terugstromen van zure maaginhoud naar de slokdarm).

Na de diagnose stelt de logopedist samen met de patiënt een behandelplan op. De logopedische therapie start met het geven van uitleg over stemgeving, ademhaling, ademregulatie en stemhygiëne. De logopedist kan helpen bij het aanleren van gezond stemgebruik, ademhaling en stemgeving, ademverdeling, verminderen van chronische hoest, waardoor ook de verstaanbaarheid kan toenemen. Ook leert de logopedist de patiënt een gecontroleerde ademhaling te gebruiken tijdens het spreken of tijdens astma-aanvallen. Hierbij werkt de logopedist soms samen met een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar / Mensendieck.

De logopedist geeft adviezen aan cliënten die chronische hoest of reflux hebben, hoe ze deze klachten kunnen verminderen.
Bij slikproblemen zal de logopedist adviezen geven voor veilig eten en drinken. Ook kan een andere manier van eten / drinken (compensatiestrategieën) aangeleerd worden.