02

Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem

In Nederland hebben naar schatting 600.000 mensen ondersteunde communicatie (OC) nodig. OC is het inzetten van alle mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken met mensen die - vanwege (ernstige) stoornissen of beperkingen - belemmeringen ervaren in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift.

Actueel