Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met taal te maken hebben.

taal - afasie
Afasie

Taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft.

Lees meer

taal - psychomotore
Psychomotore retardatie

Verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken.

Lees meer

gebaren 450x200
Ondersteunde communicatie

Inzetten van alle mogelijke communicatievormen en -hulpmiddelen om communicatie toch mogelijk te maken.

Lees meer

taal - autisme
Autisme spectrum stoornis (ASS)

Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben moeite met taal en communicatie.

Lees meer

taalstoornis bij dementie
Taal- en spraakstoornisssen bij dementie

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten en/of ideeën niet meer omzetten in woorden, zinnen en een verhaal.

Lees meer

taal - dyslexie
Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit komt bij kinderen en volwassenen voor.

Lees meer

kinderen in klas 450 bij 200
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Lees meer