Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.

Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

stem - astma
Astma

Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen.
 

Lees meer

stem - hyperventilatie
Hyperventilatie

Een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Lees meer

stem - kanker
Stemproblemen bij kanker

Door bijvoorbeeld strottenhoofdkanker kunnen stemproblemen ontstaan.

Lees meer

stem - copd
COPD

Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen.

Lees meer

stem - stemklachten
Stemklachten

Stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem.

Lees meer

 

 

stem - transgender
Genderdysfonie

Een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen.
 

Lees meer

stem - stembandverlamming
Stembandverlamming

Stembandverlamming veroorzaakt problemen bij stemgeving, bij ademen en/of het slikken.

Lees meer