Ik ben logopedist

Als logopedist kunt u met al uw vragen rondom uw vak terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging van ruim 6.300 logopedisten.

Kwaliteit
De NVLF zet zich in voor kwalitatief hoogstaande logopedische zorg. We doen dit op verschillende manieren. Zo hebben we diverse kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, waaaronder een kwaliteitstoest. Daarnaast kunnen leden zich registreren in kwaliteitsregisters. Ook stimuleren we deelname aan een kwaliteitskring.

Belangenbehartiging
De NVLF behartigt ook de belangen van leden door overleg en onderhandeling, lobbyactiviteiten en beïnvloeding op allerlei niveaus en op verschillende manieren. De NVLF treedt actief in contact met politici, ambtenaren, beleidsmakers, bestuurders in de zorg en andere beslissers.

Wij onderhouden contacten met departementen, andere (para)medische beroeps-verenigingen, onderzoeksinstituten, hoger en wetenschappelijk onderwijs, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en talloze andere organisaties die structureel of incidenteel van belang kunnen zijn voor het vakgebied logopedie of de positie van logopedisten.

De NVLF zet de logopedie bij een breed publiek op de kaart; door persberichten en contacten met andere media, publiekscampagnes (zoals bijvoorbeeld Kind en Taal, Dag van de Logopedie). Daarnaast onderhouden we contacten met werkgroepen, verenigingen en andere organisaties waarin logopedisten regionaal of op basis van een bepaald vakgebied samenwerken.

Door aansluiting bij CMHF (onderwijs) en FBZ (gezondheidszorg) hebben leden invloed op het collectief overleg in hun sector. Ook is voor deze leden een afspraak gemaakt over juridische ondersteuning bij individuele problemen. De NVLF adviseert en ondersteunt, soms zelfstandig soms in samenwerking met één van de partners van de NVLF, de vrijgevestigde logopedisten bij alle vraagstukken rondom hun praktijkvoering en ondernemerschap.

Lid worden?
Lid zijn van de NVLF heeft veel voordelen. In de eerste plaats omdat wij namens alle aangesloten logopedisten opkomen voor uw belangen. Samen staan we sterk. Maar er zijn meer voordelen. We bieden een uitgebreide service die u ondersteunt in uw werk als logopedist. Dit levert u vaak financieel voordeel op, waardoor u een deel van uw lidmaatschap weer terugverdient.

Als lid van de NVLF kunt u altijd terecht bij het verenigingsbureau. Kijk voor meer informatie ook op onze website.