Log in

Als ik eHealth zou moeten omschrijven in drie woorden dan zou ik kiezen voor:
Bereikbaarheid, transparantie en zelfredzaamheid.

Ervaring
Als logopedist met 8 jaar ervaring in het online behandelen en daarvoor 2 jaar ervaring in de reguliere praktijk kan ik natuurlijk vergelijken. Ik heb geleerd dat ik met online zorgverlening veel meer cliënten kan bereiken, transparanter kan werken en door de online behandelingen én de online huiswerkomgeving cliënten meer zelfmanagement in handen kan geven. Ik merk dat de kwaliteit van leven voor de cliënten hierdoor omhoog gaat.

Efficiënt en transparant werken
In mijn beveiligde TinyEYE omgeving kan ik alle rapporten uploaden en door middel van versleutelde inloggegevens verslagen delen met andere disciplines. Zo zijn al mijn behandelprocessen efficiënt en effectief. Verder kan ik alles vinden wat ik normaal zou hebben in een reguliere praktijk, maar dan digitaal! Een digitale behandelkamer met digitaal behandelmateriaal en digitale testen, digitale dossiers en digitaal huiswerk