Lees verder

Heb je als logopedist gewerkt, ben je er een tijdje uit geweest en wil je nu weer aan de slag? Dan wil je graag weten hoe je dat het beste kan aanpakken. Het start met een herregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Her registreren Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor logopedisten en andere paramedici. Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. Met een registratie in het kwaliteitsregister maak je dus zichtbaar dat je op bijblijft in je vak!

Kwaliteitscriteria
De criteria voor (her)registratie van paramedici worden iedere vijf jaar herzien. Dit gebeurt in samenspraak met de aangesloten beroepsverenigingen. Daarnaast kan iedere beroepsvereniging beroepsgroep specifieke criteria opnemen. Denk aan punten voor kwaliteitskringbegeleiders, deelname kwaliteitskring of lidmaatschap van de NVLF.

Herintrederregeling
Wanneer je opnieuw deze Kwaliteitsregistratie wil, kun je gebruik maken van de herintrederregeling van KP. Deze regeling is speciaal voor mensen die niet voldoen aan de werkervaringseis en misschien ook niet genoeg aan deskundigheidsbevordering hebt gedaan. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen jaren zorgverlof hebt gehad, langdurig ziek bent geweest, of doordat je langer dan vijf jaar uit het vak bent. Daardoor heb je minder dan de 1600 cliëntgerichte uren gewerkt in minimaal 36 maanden die nodig zijn voor een Kwaliteitsregistratie.

Je kunt met deze regeling een inhaalslag maken om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. De regeling is er voor drie groepen herintreders. De juiste regeling geef je aan bij je aanvraag via je digitaal portfolio.

  • Herintrederregeling groep 1 ‘Ik heb een Kwaliteitsregistratie en te weinig uren’:

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald in 36 maanden, maar wel voldoende punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.

  • Herintrederregeling groep 2 ‘Ik heb een Kwaliteitsregistratie en te weinig uren en deskundigheidsbevordering’:

Ik heb in mijn huidige herregistratieperiode minder dan 1600 uur werkervaring behaald in 36 maanden en ook te weinig punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.

  • Herintrederregeling groep 3 ‘Ik heb geen Kwaliteitsregistratie’:

Ik ben vijf of meer jaar uit het vak en heb hierdoor geen cliëntgerichte werkervaring opgedaan en ook te weinig punten behaald uit deskundigheid bevorderende activiteiten.


Hoe werkt de herintrederregeling?
Aan de hand van het beroepsprofiel maak je een zelfevaluatie en kijk je naar wat je nodig hebt om weer up to date te zijn in je vak. In een plan van aanpak, beschrijf je:

  • Hoe je werkervaring gaat opdoen en wie je kwaliteitsgeregistreerde supervisor is;
  • Welke deskundigheidbevordering je gaat doen. 

Dit vul je in op het Aanvraagformulier herintrederregeling.pdf

Dit formulier voeg je toe aan je aanvraag in het digitaal portfolio

Tijdens het uitvoeren van dit plan van aanpak, ontvang je een tijdelijke Kwaliteitsregistratie. Daarmee kun je direct weer aan de slag als paramedicus. Wanneer je het plan succesvol hebt uitgevoerd, wordt de tijdelijke Kwaliteitsregistratie omgezet in een definitieve Kwaliteitsregistratie.

Checklist voordat je de herintrederregeling aanvraagt
Als je gebruik wilt maken van een herintrederregeling, zorg er dan voor dat je:

  • Jouw digitaal portfolio hebt bijgewerkt, dus dat alle activiteiten die binnen de huidige periode vallen erin staan.
  • Niet-geaccrediteerde activiteiten hebt voorzien van de benodigde documenten.
  • Het formulier voor de werkervaring hebt ingevuld en de documenten waarmee je dat kunt laten zien, digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag (alleen voor herintreder groep 1 en 2).
  • Het aanvraagformulier herintrederregeling helemaal hebt ingevuld (zelfevaluatie, plan van aanpak en supervisietraject) en het digitaal hebt klaarstaan voor je aanvraag.


Meer weten over de herintrederregeling?

Wil je meer weten over de herintrederregeling bekijk dan de veelgestelde vragen op de site van KP, via de tab ‘Herintrederregeling’.

Bekijk op onderstaande 
infographic de voordelen van Kwaliteitsregistratie.