Logopedisten behandelen aandoeningen op het gebied van persoonlijke communicatie, stem, taal, spraak, gehoor en slikken.
Waar kan een logopedist jou bij helpen?
Logopedie voor elke leeftijd